Kőszeg és Felső-Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum
9730 Kőszeg, Rajnis u. 7. email:paktum@kfr.hu Tel: +36 94 562546


A paktum partnerség egy nyitott, önkéntes szerveződés, amely a Csepregi és a Kőszegi Kistérség gazdasági szereplőinek helyi identitását erősíti, rendszeres információcserével, fórumok, képzések megvalósulásával, pilotprojektek kidolgozásával szolgálja a gazdaság fejlődését a térségi foglalkoztatás bővülésén keresztül.

Kedves Látogató!
A foglalkoztatási paktum három város – Kőszeg, Csepreg, Bük – közös kezdeményezésére alakult azzal a szándékkal, hogy a két szomszédos, hasonló adottságú kistérség munkaerőpiaci szereplőinek összefogásával együttesen segítsék elő a térségi foglalkoztatás fejlesztését.
A Kőszegi és Csepregi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma 2010. május 20-dikán tartotta ünnepélyes aláíró rendezvényét Horvátzsidányban. Ez az együttműködés a kezdeményező Konzorcium tagjain kívül közel 50 aláíró szervezet közös felelősségvállalása, mely a foglalkoztatás bővülésén keresztül a térség gazdaságának fejlődését célozza.
A foglalkoztatási paktum megalakulását, a munkaszervezet létrehozását a „Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások” című TÁMOP 1.4.4-08/1. pályázat keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával indítottuk. A projekt célja:
• a Kőszegi és Csepregi kistérségben a foglalkoztatás szempontjából releváns helyi szereplők problémáinak, érdekeinek és jövőbeni kilátásainak, céljainak azonosítása• fenntartható partnerségi hálózat létrehozása, melynek keretében együttműködik a helyi szereplők széles köre a foglakoztatási kezdeményezések előmozdítása érdekében• az érintett kistérségekben, valamint a régióban a munkahelyteremtés, a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeinek feltérképezése• egy menedzsementszervezet létrehozásával a stratégiából adódó feladatok végrehajtásának megkezdése, legalább 5 követő projekt kidolgozásaA paktum hosszú távú céljai:• a térség foglalkoztatáspolitikai szereplői közötti információcsere színterének biztosítása, a foglalkoztatási problémák, megoldási módok kellő társadalmi támogatottságának, valamint a résztvevők közös felelősségvállalásának érdekében• a térségi szereplők humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek, céljainak összehangolása, valódi partnerségen alapuló, bevált tapasztalatokra, egymást ismerő, hatékonyan együttműködni tudó, személyes szakmai, emberi kapcsolatokra építve• a térségen belüli feszültségek és térségi különbségek csökkentése, a fiatalok térségen belüli foglalkoztatásának és letelepedésének elérése• a foglalkoztatási esélyegyenlőség eléréseA foglalkoztatási partnerség önmagában nem jelent munkahelyteremtést, az együttműködés azonban olyan erőket mozgathat meg, amely képes új, innovatív projektek megvalósítására. A felek közti folyamatos kommunikáció során pedig lehetőség nyílik arra, hogy rugalmasan reagáljanak egy-egy nehezebb helyzetre, ezzel is hozzájárulva a fenntarthatósághoz. Nagyon fontos lenne, hogy a vállalati igények és a foglalkoztatási fejlesztők között legyen párbeszéd és közös álláspont kialakításával megfogalmazzák a térségi teendőket. A foglalkoztatási paktum ehhez kíván segítséget nyújtani!