A Kőszegi és a Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma
9730 Kőszeg, Rajnis u. 7. email:paktum@kfr.hu Tel: +36 94 562546

Néhány átfogó információ a két kistérségről:

 

A Csepregi és a Kőszegi kistérségek Vas megye északi-északnyugati területét alkotják. A megyeszékhelytől, Szombathelytől nagyjából 15-30 km-es távolságtartományban megrajzolható sáv nyugatról határos Ausztria Burgenland tartományával, északról pedig Győr-Moson-Sopron megyével. A térség településeinek kapcsolatrendszere történelmi gyökerű, túlmutat az ország- és megyehatáron. Kőszeg természetes vonzáskörzete (az egykori Kőszegi járás) átnyúlik Ausztriába, de Csepreg is több szállal kapcsolódik Győr-Moson-Sopron déli településeihez. (A Csepregi kistérség jelentős része csak 1950-től tartozik Vas megyéhez, azt megelőzően Sopron vármegye része volt.)

 

A térség közúti hálózata megfelelő sűrűségű, a települések közti összeköttetés és a főutak elérése biztosított. Mindemellett természetesen vannak települések, amelyek megközelítése periférikus fekvésük miatt nehézkesebb. A térség három főközlekedési útvonal háromszögében fekszik: az egyik irányban a megyeközpont, a másik irányban Ausztria felé összeköttetést teremtő 87-es főút, a térség északi peremén, a Bécs-Sopron-Balaton közlekedési tengelyt jelentő 84-es számú főút, valamint az európai utak rendszeréhez tartozó 86-os főút, amely Nyugat-Dunántúl szempontjából elsőrendűen fontos észak-déli tengely. A térség számára rendkívül fontos a több település belterületén haladó 87-es főút új nyomvonalra helyezése, a jelenlegitől mintegy 5-8 km-re keletre.

 

A térségben igen sűrű a mellékútvonal hálózat, de annak minősége sok kívánnivalót hagy maga után. A főközlekedési utaktól néhány kilométerre a térség belsejében keskeny, rossz minőségi utak találhatók. A minőség emelésén kívül fontos lenne néhány, a településeket összekötő mellékút (Szeleste-Gór-Bük, Csepreg-Peresznye) megépítése, valamint a 84-es főutat Csepreggel összekötő út szélesítése.

 

A térségben a városlakók aránya magas, jóval a megyei átlag felett van. A két kistérségben három városi rangú település (Kőszeg, Csepreg, Bük) található, közülük Bük csupán 2007 júliusától város. Fiatal városi rangja ellenére Bük relatíve fejlett, hiszen Vas megye városi jogállású településeivel összevetve, azok negyedénél sokkal kedvezőbb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkezik. A Csepregi kistérségben Csepreg mellett társközponti funkciót tölt be.

 

A térség népességének 34%-a él falvakban. A falvak átlagos lélekszáma 362 fő, alatta marad a Vas megyei átlagnak. Az 1000 lélekszámot csupán Gyöngyösfalu és Lukácsháza népessége haladja meg, míg a száz főt Iklanberény, Kiszsidány és Ólmod népessége sem éri el.

 

A térség kiterjedése 37 ezer hektár, Vas megye területének 11%-a, amelyen a két kistérség egyforma arányban osztozik. Hasonlóan a megyéhez, Kőszeg és Csepreg-Bük vonzáskörzete is erősen aprófalvas szerkezetű. Településhálózata sűrű, 100 km2-re 8,4 település jut, ami magasabb az egyébként nagy településsűrűségű Vas megyénél, és kétszerese az országos átlagnak. A Csepregi kistérségben van a harmadik legtöbb aprófalu (a települések 70 %-a), ennél magasabb arányt a megyében csupán az őriszentpéteri és a körmendi kistérség mutat.

 

A térség 31 településből 22 lakónépessége nem éri el az 500 főt, s további 4 falu lélekszáma az ezret. Csupán Kőszeg lélekszáma haladja meg a 10 ezer főt. A településsűrűség és az aprófalvak magas aránya miatt a térségben a települések átlagos népessége 935 fő.

 

Településszerkezet, 2009. január 1.

Kistérség

Település

Ebből: város

A települések száma népességnagyság-kategóriák szerint

Népsűrűség, fő/km2

A 120 feletti népsűrűségű településeken lakók aránya, %

–499

500–999

1000–9999

10 000–

Celldömölki

28

1

17

9

1

1

52,9

44,8

Csepregi

16

2

12

2

2

57,9

31,8

Körmendi

25

1

20

1

3

1

64,8

56,1

Kőszegi

15

1

10

2

2

1

98,9

65,7

Őriszentpéteri

22

1

19

2

1

21,7

Sárvári

32

2

14

12

5

1

60,3

48,1

Szentgotthárdi

15

1

10

4

1

63,2

60,7

Szombathelyi

40

1

16

13

10

1

175,7

77,7

Vasvári

23

1

14

8

1

37,8

Összesen

216

11

132

53

26

5

78,2

58,8

Forrás: KSH

 

 

A térség – köszönhetően vonzó természeti környezetének, határmentiségének és Bük gyógyfürdőjének - a belföldi vándorlás célterülete. A be-és az elvándorlás különbözete évről évre többletet mutat (47 fő/év), a vándorlási egyenleg tehát pozitív, s ez képes valamelyest ellensúlyozni a természetes fogyás okozta népességcsökkenést. A két kistérség közül a Csepregire enyhe elvándorlás, a Kőszegi kistérségre erős bevándorlás jellemző. A bevándorlás több település demográfiai folyamatait javíthatja. Különösen kedvelt, vonzó lakhely a betelepülők körében Peresznye, Pusztacsó, Cák, Kőszeg, Gór, Lócs és Bük.

 

 

 

További információk a térségre vonatkozó átfogó, foglalkoztatási szempontú helyzetelemezésben találhatóak, mely a honlap „Dokumentumok” címe alatt érhető el.

 

Híreink
Nemzeti fejlesztési ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásásval valósult meg