A Kőszegi és a Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma
9730 Kőszeg, Rajnis u. 7. email:paktum@kfr.hu Tel: +36 94 562546

A paktum fő célja a két kistérségben a foglalkoztatás szempontjából releváns helyi szereplők problémáinak, érdekeinek és jövőbeni kilátásainak, céljainak azonosítása, fenntartható partnerségi hálózat létrehozása, melynek keretében együttműködik a helyi szereplők széles köre a foglalkoztatási kezdeményezések előmozdítása érdekében.

A hatékony működés a résztvevők aktív szerepvállalásával érhető el. Ennek érdekében a paktum platformot működtet, ahol évente legalább 2 fórum alkalmával megvalósulhat a térség gazdasági szereplőinek rendszeres találkozója, információcseréje.

Híreink
Nemzeti fejlesztési ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásásval valósult meg