A Kőszegi és a Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma
9730 Kőszeg, Rajnis u. 7. email:paktum@kfr.hu Tel: +36 94 562546

 

A paktum partnerség egy nyitott, önkéntes szerveződés, amely a Csepregi és a Kőszegi Kistérség gazdasági szereplőinek helyi identitását erősíti, rendszeres információcserével, fórumok, képzések megvalósulásával, pilotprojektek kidolgozásával szolgálja a gazdaság fejlődését a térségi foglalkoztatás bővülésén keresztül. 

Kedves Látogató!

A foglalkoztatási paktum három város – Kőszeg, Csepreg, Bük – közös kezdeményezésére alakult azzal a szándékkal, hogy a két szomszédos, hasonló adottságú kistérség munkaerőpiaci szereplőinek összefogásával együttesen segítsék elő a térségi foglalkoztatás fejlesztését.

A Kőszegi és Csepregi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma 2010. május 20-dikán tartotta ünnepélyes aláíró rendezvényét Horvátzsidányban. Ez az együttműködés a kezdeményező Konzorcium tagjain kívül közel 50 aláíró szervezet közös felelősségvállalása, mely a foglalkoztatás bővülésén keresztül a térség gazdaságának fejlődését célozza.

A foglalkoztatási paktum megalakulását, a munkaszervezet létrehozását a „Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások” című TÁMOP 1.4.4-08/1. pályázat keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával indítottuk.

A projekt célja:

• a Kőszegi és Csepregi kistérségben a foglalkoztatás szempontjából releváns helyi szereplők problémáinak, érdekeinek és jövőbeni kilátásainak, céljainak azonosítása
• fenntartható partnerségi hálózat létrehozása, melynek keretében együttműködik a helyi szereplők széles köre a foglakoztatási kezdeményezések előmozdítása érdekében
• az érintett kistérségekben, valamint a régióban a munkahelyteremtés, a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeinek feltérképezése
• egy menedzsementszervezet létrehozásával a stratégiából adódó feladatok végrehajtásának megkezdése, legalább 5 követő projekt kidolgozása

A paktum hosszú távú céljai:
• a térség foglalkoztatáspolitikai szereplői közötti információcsere színterének biztosítása, a foglalkoztatási problémák, megoldási módok kellő társadalmi támogatottságának, valamint a résztvevők közös felelősségvállalásának érdekében
• a térségi szereplők humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek, céljainak összehangolása, valódi partnerségen alapuló, bevált tapasztalatokra, egymást ismerő, hatékonyan együttműködni tudó, személyes szakmai, emberi kapcsolatokra építve
a térségen belüli feszültségek és térségi különbségek csökkentése, a fiatalok térségen belüli foglalkoztatásának és letelepedésének elérése
• a foglalkoztatási esélyegyenlőség elérése

A foglalkoztatási partnerség önmagában nem jelent munkahelyteremtést, az együttműködés azonban olyan erőket mozgathat meg, amely képes új, innovatív projektek megvalósítására. A felek közti folyamatos kommunikáció során pedig lehetőség nyílik arra, hogy rugalmasan reagáljanak egy-egy nehezebb helyzetre, ezzel is hozzájárulva a fenntarthatósághoz.
Nagyon fontos lenne, hogy a vállalati igények és a foglalkoztatási fejlesztők között legyen párbeszéd és közös álláspont kialakításával megfogalmazzák a térségi teendőket. 

A foglalkoztatási paktum ehhez kíván segítséget nyújtani!Békés, Boldog Ünnepeket Kívánunk!

2014.12.17.

 Őszi hírlevél

2014.11.11.

Őszi hírlevelünk letölthető:

http://kfr.hu/index.php?page=dokumentumtar/egyéb dokumentumok/őszi hírlevél 2014

 

Kellemes és hasznos böngészés kívánunk!Új pályázati lehetőségek

2014.11.5.

A Következő pályázati kiírások elérhetőek mikro-kis és középvállalkozások számára:

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

http://palyazat.gov.hu/doc/4387

Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

http://palyazat.gov.hu/doc/4389

A linkekre kattintva azonnal elérhetik a pályázati kiírást a részletes információkkal!Híreink
Nemzeti fejlesztési ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásásval valósult meg